યૂથ એજુકેશન નું ધ્યેય

અત્યારે વિધ્યાર્થી મિત્રોને નોટસ, નિબંધ તેમજ અઘરા ટોપીક સમજવા માટે અલગ અલગ વેબસાઇટ પર જવું પડતું હોય છે. જે વિધ્યાર્થી માટે ઘણું અગવડભર્યું અને અઘરું કાર્ય છે.

Watch video

Learning

There are 5 overarching paradigms of educational learning theories; behaviorism, cognitivism, constructivism, design/brain-based, humanism and 21st Century skills

Examination

Participants completed a questionnaire that included measures of need support, need satisfaction, motivation, positive and negative affect, task challenge, and concentration

Current Affairs

The results of the study provide support for self‐determination theory and corroborate the application of the framework to the context of school PE.

SPECIAL FEATURES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptates, temporibus at, facere harum fugiat!

Creative Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Unlimited Features

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Full Free Chat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Retina ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

High Resolution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Clean Codes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Afortable Price

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptates, temporibus at, facere harum fugiat!

Basic


 • $ 20/Month
 • 100 MB Disk Space
 • 2 Subdomains
 • 5 Email Accounts
 • Webmail Support
 • Customer Support 24/7

Purchase

STABDARD


 • $ 39/Month
 • 100 MB Disk Space
 • 2 Subdomains
 • 5 Email Accounts
 • Webmail Support
 • Customer Support 24/7

Purchase

UNLIMITED


 • $ 59/Month
 • 100 MB Disk Space
 • 2 Subdomains
 • 5 Email Accounts
 • Webmail Support
 • Customer Support 24/7

Purchase

Special team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptates, temporibus at, facere harum fugiat!

JEMY SEDONCE

Co. Founder

DEBORAH BROWN

UX Designer

HARRY BANKS

Founder

VICTORIA CLARK

Creative Director